Registration

ADAC WEEKEND FORUM 2019

รายการ ราคาพิเศษ ก่อนวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ราคาปกติ
แพทย์ทั่วไป 55,000 65,000
แพทย์ที่กำลังศึกษา* (in training) 35,000 45,000
จำนวนจำกัด *แพทย์ต้องส่งหลักฐานใบรับรองการศึกษาจากสถาบันที่ศึกษาอยู่

PROMOTION

มาสมัครพร้อมกัน 2 คนขึ้นไป ลดราคาท่านละ 3,000 บาท


รายการ ราคาพิเศษ ก่อนวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
แพทย์ทั่วไป 52,000 x 2
แพทย์ที่กำลังศึกษา* (in training) 32,000 x 2

จ่ายเงินสด (โอนผ่านธนาคาร) ลด 2% เมื่อโอนแล้ว แจ้งที่
Line@ : @adac หรือ adacexhibit@gmail.com